Hur snuskig är din asiatiska butik?

Du har säkert sett på TV eller läst om butiker eller restauranger som hanterar mat på fel sätt. Hur vet du att butiken där du handlar din mat inte fuskar med hygienen eller behandlar maten fel? Jo, genom att välja en seriös butik som har lokaler som är insynade för livsmedel och rutiner för att hantera maten på rätt sätt. I Sverige är det kommunernas miljö- och hälsokontor som kontrollerar att lokalerna är rena och att maten hanteras riktigt. Den som bedriver verksamhet som hanterar mat måste anmäla till kommunen som sedan gör inspektioner med jämna mellanrum. Livsmedelskontrollen är ganska omfattande, för din säkerhet, och består av femton punkter med allt från hantering, hygien och märkning till skadedjur, lokaler och spårbarhet. Det är inte alla som klarar av alla punkter utan ofta är det någon punkt som ger någon anmärkning.Livsmedelsrapport

Därför är vi stolta över att sarisaristore.se återigen har passerat Miljökontorets kontroll utan anmärkningar. ”Verksamheten gav överlag ett mycket gott intryck” var det smickrande omdömet. Det gör att du kan handla tryggt från sarisaristore.se och andra butiker som har passerat livsmedelskontrollen.

Många kommuner publicerar protokoll från livsmedelskontrollerna så att du själv kan slå upp ett företag om du vill se om de lever upp till kraven. Vill du slå upp sarisaristore.se så finns protokollet hos Örebro kommun: http://www.orebro.se/foretag–naringsliv/livsmedelsrapporter.html?url=-1729882069%2FDefault.aspx%3Freport%3D27840%26date%3D20170908%26journalId%3D2017-003611%26inspid%3D13056&sv.url=12.656fbdf156a6f695e64335

%d bloggare gillar detta: