Archive for juni 12th, 2016

juni 12, 2016

Filippinernas nationaldag

Idag är den den 12 juni. Bara sex dagar efter den svenska nationaldagen kommer den Filippinska. För dem med anknyting till båda länderna blir det tätt mellan festligheterna.

De Filippinska nationaldagen är också självständighetsdagen, Independence Day, och markerar minnet av Filippinernas självständighetsförklaring den 12 juni 1898.